Other

Easy Suites rules

  • Easy Suites – Őszi játék

I. A Szervező és a Lebonyolító:

Szervező : Easy Consulting Kft. (a továbbiakban Szervező)
Székhely: 8360 Keszthely, Móra Ferenc 35.
Cégjegyzékszáma: 20-09-070844
Lebonyolító: Easy Consulting Kft. (a továbbiakban Lebonyolító)
Székhely: 8360 Keszthely, Móra Ferenc 35.
Cégjegyzékszám: 20-09-070844

II. A játék

Jelen szabályzat az Easy Consulting Kft (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/easysuiteshevizFacebook oldalán futó üzenőfali játékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

III. A játék menete és a játékban való részvétel feltételei

· Az Easy Suites – Őszi játék során 1 db 1 éjszakás időtartamú játék kerül posztolásra 2020.09.16-án.
· Játéban való részvétel feltétele, hogy a játékban szereplő, játékra megjelölt video alá a Játékosok kommenteljék, kivel osztanák meg az ajandékot.
· A játékosoknak posztok megjelenésétől számítva 30 nap áll rendelkezésükre érvényes válasz megadására. Ezt követően megtörténik a sorsolás és a heti Játék lezárul.
· A válaszadók között 1 db nyereményt sorsolunk ki.1 ajandék éjszakat az Easy Suites Héviz hotelben. Standard kétágyas szoba reggelivel. A parkolás ingyenes a szállás előtti parkolóban. A szobánk franciaágyal, hűtőszekrénnyel, TV-vel, légkondicionálóval berendezett. Ingyenes WI-FI használatot biztosítunk. (Cim: 8380 Hévíz, Dr. Strecker Ottó köz 1.). Amely felhasznalható november 30-ig, a szálloda foglaltságától függően.
· A sorsolás 2020.10. 16- én történik. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
· A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.
· A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
· A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.
· Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése) valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.
· Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.
· Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.
· A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a https://www.facebook.com/easysuiteshevizoldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
· A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
· A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a kommentelés során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért ill. valódiságáért Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező és Lebonyolító nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és Lebonyolító nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

IV. A játék időtartama

A Játékban 2020. szeptember 16. – 2020. october 15 24:00. között kommentelő játékosok vehetnek részt.

V. Nyertesek száma

A játék során részt vevő játékosok közül egy nyertest sorsolunk.

VI. Nyeremény

1 db 2 fő részére szóló ajandék éjszakat reggelivel Easy Suites Héviz hotelben. Standard kétágyas szoba reggelivel. A parkolás ingyenes a szállás előtti parkolóban. A szobánk franciaágyakkal, hűtőszekrénnyel, TV-vel, légkondicionálóval berendezettek. Ingyenes WI-FI használatot biztosítunk. (Cim: 8380 Hévíz, Dr. Strecker Ottó köz 1.) A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

VII. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2020.10.16 (péntek). A nyerteseket a hozzászólók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki. A Easy Suites – Őszi játék nyertese – a Játék időtartama alatt szabályszerűen résztvevő Játékosok közül – www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével kerül kisorsolásra. A nyereményjátékban részt vevő poszt megjelenése időpontja: 2020. 09.16.
A sorsolás, az Easy Suites Héviz hotelben, (Cim: 8380 Hévíz, Dr. Strecker Ottó köz 1.) nem nyilvános. A sorsolás alkalmával 1 tartalék nyertest sorsolunk ki. A tartalék nyertes a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes nem érhető el vagy nem kézbesíthető számára a nyeremény.

VIII. Eredményhirdetés

A sorsolás napján, de legkésőbb a sorsolást követő 48 órán belül.

IX. Nyertesek értesítése

A nyertesek értesítése – Szervező által – a Szervező Facebook profilján (https://www.facebook.com/easysuitesheviz) a nyertest nevét tartalmazó eredményhirdető poszttal történik. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzés alatti névre hivatkozással (@nyertes_neve) is segítjük.
Játékos felelőssége: A Játékosok felelőssége az eredményhirdetés nyomonkövetése. A nyertes felelőssége a Facebook üzenetben megadott a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatok (név, e-mail cím, postacím, telefonszám) helyessége, valamint a Facebook profiljához tartozó üzenetküldési rendszerére érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele. A nyeremenyt igazolo vouchert e-mailben juttatja el a Szervező a nyerteshez, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a sorsolást követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve késedelmes válasz miatti kiesés okán át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelez vissza, akkor a nyereményt Szervező automatikusan átruházza az első pótnyertesre.

X. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. A játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám) a Szervező és a Lebonyolító részére biztosítja. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező és a Lebonyolító meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel. A Játékosok személyes adatait a Szervező és a Lebonyolító kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli,Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
Egyéb rendelkezések
Easy Suites – Őszi játék, melynek részletes szabályait a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza, független a Facebooktól, a Facebook a promóciót semmilyen formában nem támogatja. A játékban való részvétellel a játékszabályzat elfogadásra kerül. A játékban való résztvevők hozzászólásait, képeit szervező jogosult saját marketing célokra (facebook, instagram oldalon újraposztolás) felhasználni.
2020.09.16.